Historia

Aptera Bemanning & Rekrytering AB har sedan starten 1984 utvecklats till att bli ett personligt och professionellt företag i branschen där alla kunder och kandidater är viktiga för oss. Vår bas är västra Sverige och vårt kontor ligger i Centrala Göteborg, mellan Scandinavium och Götaplatsen. Företaget ägs sedan 2009 av Glenn Mörk som också är företagets VD.

Aptera Bemanning & Rekrytering AB har sedan starten 1984 utvecklats till att bli ett personligt och professionellt företag i branschen där alla kunder och kandidater är viktiga för oss. Vår bas är västra Sverige och vårt kontor ligger i Centrala Göteborg, mellan Scandinavium och Götaplatsen. Företaget ägs sedan 2009 av Glenn Mörk som också är företagets VD.

Aptera Bemanning & Rekrytering AB har sedan starten 1984 utvecklats till att bli ett personligt och professionellt företag i branschen där alla kunder och kandidater är viktiga för oss. Vår bas är västra Sverige och vårt kontor ligger i Centrala Göteborg, mellan Scandinavium och Götaplatsen. Företaget ägs sedan 2009 av Glenn Mörk som också är företagets VD.

Chefsrekrytering

Att rekrytera in rätt personer till företagsledningen och styrelsen är den strategiskt viktigaste aktiviteten i en organisation.
Vi har erfarenhet från de flesta branscher och alla ledande positioner i ett företag/verksamhet.

Aptera arbetar med chefsrekrytering över hela landet, med tyngd mot västra Sverige.
Varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om oss och hur vi kan hjälpa er.

Att rekrytera in rätt personer till företagsledningen och styreAtt rekrytera in rätt personer till företagsledningen och styrelsen är den strategiskt viktigaste aktiviteten i en organisation.
Vi har erfarenhet från de flesta branscher och alla ledande positioner i ett företag/verksamhet.

Aptera arbetar med chefsrekrytering över hela landet, med tyngd mot västra Sverige.
Varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om oss och hur vi kan hjälpa er.
lsen är den strategiskt viktigaste aktiviteten i en organisation. Det är dessa personer som formar och styr utvecklingen av företaget. Det är också dessa personer, förutsatt rätt kompetenser, som bygger framgång för ett företag och en organisation.
Tack vare ett stabilt, gediget och hårt arbete sen 1984, där vi har hjälpt företag att utvecklas genom att tillsätta ”rätt kompetens på rätt ställe” har vi nått framgång. Våra Seniora rekryteringskonsulter, säkerställer alla uppdrag genom välutvecklade arbetsprocesser, med olika delsteg kombinerat med sin egen kompetens för att nå maximal framgång.
Beroende på uppdrag, arbetar vi under Chefsrekrytering med såväl Headhunting som Exekutiv Search.
Våra Seniora Rekryteringskonsulter har erfarenhet från de flesta branscher och alla ledande positioner i ett företag/verksamhet.

Aptera arbetar med Chefsrekrytering över hela landet, med tyngd mot västra Sverige.
Varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om oss och hur vi skulle kunna hjälpa er.

Att rekrytera in rätt personer till företagsledningen och styrelsen är den strategiskt viktigaste aktiviteten i en organisation.
Vi har erfarenhet från de flesta branscher och alla ledande positioner i ett företag/verksamhet.

Aptera arbetar med chefsrekrytering över hela landet, med tyngd mot västra Sverige.
Varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om oss och hur vi kan hjälpa er.

Rekrytering

Att rekrytera in rätt personer till en organisation eller företag är en viktig förutsättning för att bli framgångsrika.

Vi erbjuder rekryteringstjänster inom områden som teknik, IT, ekonomi, sälj/marknad bygg och ledning.

Våra seniora rekryteringskonsulter säkerställer alla uppdrag genom väl utvecklade arbetsprocesser kombinerat med erfarenhet och kompetens. Vi har en helhetsförståelse för företags organisationer och hur olika befattningar integrerar med varandra. Vi arbetar aktivt med att söka efter personer med rätt kompetens för det specifika uppdraget.

Aptera arbetar med rekrytering över hela landet, med tyngd mot västra Sverige.
Varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om oss och hur vi kan hjälpa er.

Att rekrytera in rätt personer till en organisation eller företag är en viktig förutsättning för att bli framgångsrika.

Vi erbjuder rekryteringstjänster inom områden som teknik, IT, ekonomi, sälj/marknad bygg och ledning.

Våra seniora rekryteringskonsulter säkerställer alla uppdrag genom väl utvecklade arbetsprocesser kombinerat med erfarenhet och kompetens. Vi har en helhetsförståelse för företags organisationer och hur olika befattningar integrerar med varandra. Vi arbetar aktivt med att söka efter personer med rätt kompetens för det specifika uppdraget.

Aptera arbetar med rekrytering över hela landet, med tyngd mot västra Sverige.
Varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om oss och hur vi kan hjälpa er.

Att rekrytera in rätt personer till en organisation eller företag är en viktig förutsättning för att bli framgångsrika.

Vi erbjuder rekryteringstjänster inom områden som teknik, IT, ekonomi, sälj/marknad bygg och ledning.

Våra seniora rekryteringskonsulter säkerställer alla uppdrag genom väl utvecklade arbetsprocesser kombinerat med erfarenhet och kompetens. Vi har en helhetsförståelse för företags organisationer och hur olika befattningar integrerar med varandra. Vi arbetar aktivt med att söka efter personer med rätt kompetens för det specifika uppdraget.

Aptera arbetar med rekrytering över hela landet, med tyngd mot västra Sverige.
Varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om oss och hur vi kan hjälpa er.

Styrelserekrytering

Att rekrytera in rätt personer till styrelsen är den strategiskt viktigaste aktiviteten i ett företag.
Vi har erfarenhet av styrelserekryteringar till såväl noterade som onoterade företag.

Aptera arbetar med styrelserekrytering över hela landet, med tyngd mot västra Sverige.
Varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om oss och hur vi kan hjälpa er.

Att rekrytera in rätt personer till styrelsen är den strategiskt viktigaste aktiviteten i ett företag.
Vi har erfarenhet av styrelserekryteringar till såväl noterade som onoterade företag.

Aptera arbetar med styrelserekrytering över hela landet, med tyngd mot västra Sverige.
Varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om oss och hur vi kan hjälpa er.

Att rekrytera in rätt personer till styrelsen är den strategiskt viktigaste aktiviteten i ett företag.
Vi har erfarenhet av styrelserekryteringar till såväl noterade som onoterade företag.

Aptera arbetar med styrelserekrytering över hela landet, med tyngd mot västra Sverige.
Varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om oss och hur vi kan hjälpa er.

Interimslösningar/bemanning

Varmt välkommen att kontakta oss när ni har ett tillfälligt behov i er organisation. Vi erbjuder interimslösning/bemanning inom hela tjänstemannasektorn. Lösning under en övergångsperiod eller som leder till anställning hos er. Vi har stor erfarenhet av interimslösning/bemanning och likställer framtagandet av kandidat med en gedigen rekryteringsprocess.
Vi säkerställer alla uppdrag genom väl genomarbetade arbetsprocesser kombinerat med erfarenhet och kompetens för att nå maximal framgång.

Aptera arbetar med interimslösningar över hela landet, med tyngd mot västra Sverige.
Varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om oss och hur vi kan hjälpa er.

Varmt välkommen att kontakta oss när ni har ett tillfälligt behov i er organisation. Vi erbjuder interimslösning/bemanning inom hela tjänstemannasektorn. Lösning under en övergångsperiod eller som leder till anställning hos er. Vi har stor erfarenhet av interimslösning/bemanning och likställer framtagandet av kandidat med en gedigen rekryteringsprocess.
Vi säkerställer alla uppdrag genom väl genomarbetade arbetsprocesser kombinerat med erfarenhet och kompetens för att nå maximal framgång.

Aptera arbetar med interimslösningar över hela landet, med tyngd mot västra Sverige.
Varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om oss och hur vi kan hjälpa er.

Varmt välkommen att kontakta oss när ni har ett tillfälligt behov i er organisation. Vi erbjuder interimslösning/bemanning inom hela tjänstemannasektorn. Lösning under en övergångsperiod eller som leder till anställning hos er. Vi har stor erfarenhet av interimslösning/bemanning och likställer framtagandet av kandidat med en gedigen rekryteringsprocess.
Vi säkerställer alla uppdrag genom väl genomarbetade arbetsprocesser kombinerat med erfarenhet och kompetens för att nå maximal framgång.

Aptera arbetar med interimslösningar över hela landet, med tyngd mot västra Sverige.
Varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om oss och hur vi kan hjälpa er.

Second opinion

Aptera hjälper gärna till med delar av rekryteringsprocessen. Vi erbjuder kvalificerad bedömning av kandidater som ni vill ha ett utlåtande om i er rekryteringsprocess – en ”second opinion”.
Vi erbjuder tester för personlighetsbedömning, kvalificerad referenstagning med uppföljande djupintervju av senior rekryteringskonsult, för att säkerhetsställa djupet, bredden och kompetensen hos kandidaten. Vi ger återkoppling med vår bedömning av kandidaten på ett så opartiskt och professionellt sätt som är möjligt.

Aptera arbetar med ”second opinion” över hela landet, med tyngd mot västra Sverige.
Varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om oss och hur vi kan hjälpa er.

Aptera hjälper gärna till med delar av rekryteringsprocessen. Vi erbjuder kvalificerad bedömning av kandidater som ni vill ha ett utlåtande om i er rekryteringsprocess – en ”second opinion”.
Vi erbjuder tester för personlighetsbedömning, kvalificerad referenstagning med uppföljande djupintervju av senior rekryteringskonsult, för att säkerhetsställa djupet, bredden och kompetensen hos kandidaten. Vi ger återkoppling med vår bedömning av kandidaten på ett så opartiskt och professionellt sätt som är möjligt.

Aptera arbetar med ”second opinion” över hela landet, med tyngd mot västra Sverige.
Varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om oss och hur vi kan hjälpa er.

Aptera hjälper gärna till med delar av rekryteringsprocessen. Vi erbjuder kvalificerad bedömning av kandidater som ni vill ha ett utlåtande om i er rekryteringsprocess – en ”second opinion”.
Vi erbjuder tester för personlighetsbedömning, kvalificerad referenstagning med uppföljande djupintervju av senior rekryteringskonsult, för att säkerhetsställa djupet, bredden och kompetensen hos kandidaten. Vi ger återkoppling med vår bedömning av kandidaten på ett så opartiskt och professionellt sätt som är möjligt.

Aptera arbetar med ”second opinion” över hela landet, med tyngd mot västra Sverige.
Varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om oss och hur vi kan hjälpa er.

Karriärväxling

Ibland väljer arbetsgivare och anställd gemensamt att man skall gå skilda vägar. Vi erbjuder ett stöd i processen för att uppnå bästa möjliga resultat en karriärväxling mot en ny utmaning för den anställde på arbetsmarknaden. Vi träffar kandidaten i ett första förutsättningslöst möte för att berätta vad vi kan och hur vi arbetar i olika steg. Vi erbjuder då under en 6 månaders period 10 individanpassade möten med den anställde. Allt för att nå framgång på resan till en ny utmaning på arbetsmarknaden för kandidaten.

Vi erbjuder också karriärrådgivning, som är en kortare variant av karriärväxling. Där träffar vi kandidaten 5 gånger under en 10 veckors period. Detta kan med framgång användas för att stärka och utveckla specifika personers utvecklingsplaner.

Aptera arbetar med Karriärväxling och Karriärrådgivning över hela landet, med tyngd mot västra Sverige.
Varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om oss och hur vi kan hjälpa er.

Ibland väljer arbetsgivare och anställd gemensamt att man skall gå skilda vägar. Vi erbjuder ett stöd i processen för att uppnå bästa möjliga resultat en karriärväxling mot en ny utmaning för den anställde på arbetsmarknaden. Vi träffar kandidaten i ett första förutsättningslöst möte för att berätta vad vi kan och hur vi arbetar i olika steg. Vi erbjuder då under en 6 månaders period 10 individanpassade möten med den anställde. Allt för att nå framgång på resan till en ny utmaning på arbetsmarknaden för kandidaten.

Vi erbjuder också karriärrådgivning, som är en kortare variant av karriärväxling. Där träffar vi kandidaten 5 gånger under en 10 veckors period. Detta kan med framgång användas för att stärka och utveckla specifika personers utvecklingsplaner.

Aptera arbetar med Karriärväxling och Karriärrådgivning över hela landet, med tyngd mot västra Sverige.
Varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om oss och hur vi kan hjälpa er.

Ibland väljer arbetsgivare och anställd gemensamt att man skall gå skilda vägar. Vi erbjuder ett stöd i processen för att uppnå bästa möjliga resultat en karriärväxling mot en ny utmaning för den anställde på arbetsmarknaden. Vi träffar kandidaten i ett första förutsättningslöst möte för att berätta vad vi kan och hur vi arbetar i olika steg. Vi erbjuder då under en 6 månaders period 10 individanpassade möten med den anställde. Allt för att nå framgång på resan till en ny utmaning på arbetsmarknaden för kandidaten.

Vi erbjuder också karriärrådgivning, som är en kortare variant av karriärväxling. Där träffar vi kandidaten 5 gånger under en 10 veckors period. Detta kan med framgång användas för att stärka och utveckla specifika personers utvecklingsplaner.

Aptera arbetar med Karriärväxling och Karriärrådgivning över hela landet, med tyngd mot västra Sverige.
Varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om oss och hur vi kan hjälpa er.

ArrowArrow
ArrowArrow
Slider

Välkommen till Aptera Bemanning & Rekrytering

Ett företag etablerat 1984 som arbetar för dig och din organisation.

Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag med fokus på kvalitet, flexibilitet & nöjda kunder. Vår verksamhet bygger på långsiktighet och ett stort ömsesidigt förtroende i nära samverkan med våra kunder och konsulter/kandidater.

Vi har en stark förankring i västra Sverige, med vårt kontor i centrala Göteborg. Vi samarbetar med företag och organisationer i många olika branscher. Från våra kunder får vi ofta höra att de är nöjda med vår kvalitet, att vi är flexibla, och att vi är enkla att jobba med. Detta är vi mycket stolta över. Målsättningen med vårt arbete är att tillfredsställa våra kunders behov och överträffa förväntningarna på utförda uppdrag. Vi har två affärsområden vilka är ”rekrytering och bemanning inom tjänstemannasidan” och ”rekrytering och bemanning inom produktion”.

Vi månar om våra kunder och våra kunders utveckling och ser fram emot en fortsatt positiv utveckling. Vi kommer att fortsätta utveckla vår verksamhet för att vara bäst på det vi gör, dvs tillgodose våra kunders personalförsörjning på alla nivåer.

Våra rekryteringskonsulter har lång erfarenhet från branschen och stort kontaktnät vilket är våra garanter för ett gediget arbete med nöjda kunder.